EnergoCare, s. r. o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Služby

Cieľom je zabezpečiť užívateľský komfort pri odbere elektriny pre každého užívateľa elektrickej prípojky.

Prevádzkovanie ako stála alebo opakovaná služba

 • Kontrola a aktualizácia dokumentácie transformačnej stanice (TS) do 50kV
 • Kontrola a aktualizácia dokumentácie VN vedenia
 • Kontrola a aktualizácia miestnych prevádzkových predpisov (MPP)
 • Výkon východiskovej a opakovanej úradnej skúšky TS a VN vedenia
 • Výkon odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízia) pre TS, resp. revízia VN aj NN častí elektrickej prípojky od prípojného bodu a vypracovanie správy o revízii
 • termovízne meranie na VN a NN častiach TS
 • čistenie TS a VN/NN rozvádzačov, ktoré sú súčasťou spínacej stanice alebo trafostanice
 • Servisná služba pri poruchách a haváriách

  • NON STOP servisný zásah pre obnovenie bezpečnej dodávky elektriny max. do 4 hodín od nahlásenia poruchy
  • odborná komunikácia s prevádzkovateľom distribučnej sústavy
  • odborná komunikácia s inými dotknutými alebo zúčastnenými osobami
  • asistencia a odborná komunikácia pri riešení prípadných poistných udalostí
  • následné opravy vád väčšieho charakteru, obvykle do 24 hodín

Systém práce je postavený na opakovaných plánovaných činnostiach. Cieľom je dosiahnuť správne servisné intervaly podľa pokynov alebo požiadaviek výrobcu elektrického zariadenia.

V prípade požiadavky na individuálne úkony, napr.  vypínanie VN častí TS, akákoľvek iná manipulácia v rámci prevádzkovanej TS vyvolaná či už majiteľom TS alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy kde je TS pripojená, bude posúdená a vykonaná samostatne podľa vopred naplánovaných termínov.

Servisná služba

Je zabezpečovaná v súčinnosti s objednávateľom a prevádzkovateľom distribučnej siete.

Cieľom servisnej služby je bezodkladné obnovenie dodávky elektriny v čo najkratšom možnom čase telefonickou komunikáciou, prípadne osobnou návštevou v priemere do 2 hod. od nahlásenia poruchového alebo havarijného stavu na trafostanici.

Postup je nasledovný:

 1. Náš operátor príjme nahlásenie poruchy na čísle 0948 880 772
 2. Identifikácia poruchy, havárie
 3. Operátor usmerní váš postup v danej situácii alebo vás obratom spojí s iným technickým pracovníkom ak uzná za potrebné
 4. Ak je porucha identifikovaná ako lokálna vada v trafostanici, vyrazí k vám náš servisný tím s príchodom max. do 3 hodín
 5. Diagnostika poruchy na mieste, obvykle odstránenie poruchy a obnovenie distribúcie elektriny max. do 4 hodín
 6. Ak nie je možné obnovenie distribúcie elektriny na mieste, dohodne sa ďalší postup a časový harmonogram odstránenia vád

Poznámka:

Výmeny súčastí a dielov prípojky nevyhnutné pre obnovenie distribúcie elektriny nie sú obsiahnuté v cene servisnej služby. Dodaný materiál pri servisnom zásahu bude účtovaný v bežne dostupných cenách.

V prípade opätovného servisného zásahu pre odstránenie vád širšieho charakteru bude spracovaná ponuka.