Zabezpečíme pre Vás užívateľský komfort

Pri odbere elektriny s garanciou vyriešenia poruchy do 4 hodín.

Servisná služba je zabezpečovaná v súčinnosti s objednávateľom a príslušnou distribučnou spoločnosťou.

Prevádzka trafostanice okrem servisnej činnosti a údržby vyžaduje (v prípade požiadavky prevádzkovateľa distribučnej siete) aj manipulácie na VN častiach vykonávané odborne spôsobilou osobou, manipulantom, poverenou majiteľom trafostanice. Všetko funguje v súlade s miestnym prevádzkovým predpisom trafostanice a podľa prevádzkového poriadku príslušnej distribučnej spoločnosti. Služba manipulácie je poskytvaná našou spoločnosťou v plnom rozsahu, či sa jedná o odberateľské odberné miesta alebo odberné miesta pre zariadenia vyrábajúce elektrinu, fotovoltické, bioplynové alebo iné elektrárenské celky.


kontrola a aktualizácia dokumentácie
miestny prevádzkový predpis
poruchy či havárie trafostanice
pravidelná revízia, servis a čistenie trafostanice
termovízie, diagnostika a filtrácia oleja
 

Ponúkame Vám profesionálne služby

Revízia trafostaníc

Postaráme sa o revíziu a údržbu vašej trafostanice. ...bez obmedzenia napätia a prostredia

Údržba, kontroly a čistenie

Pravidelné čistenie a kontroly VN aj NN častí podľa dohodnutého harmonogramu

Kontroly a aktualizácie MPP

MPP miestny prevádzkový predpis určuje bezpečný postup pri manipuláciách

Výkon úradných skúšok

v spolupráci s oprávnenou právnickou osobou

NON STOP Servisná služba

Obnovenie dodávky elektriny do 2- 4 hod. pri poruchách a haváriách

Vyhláška 508

Trápi vás vyhláška 508/2009 Z. z.? Nechajte to na nás.

VIAC O PONÚKANÝCH SLUŽBÁCH

Prečo využiť našu ponuku

>500

kontrol a termovízií ročne

115

úradných skúšok ročne

1 178

revíznych správ celkom

 

HOTLINE
0948 880 722

office@energocare.eu

EnergoCare, s.r.o.
Šípová 57/1, 949 01, Nitra