Cenník

Trafostanica - prevádzkovanie: 

Prevzatie zodpovednosti za prevádzkovanie Trafostanice

Výkon revízie

Úradné skúšky

Údržba a servis VTZe v objekte Trafostanice

Vizuálne prehliadky v rozsahu:

  • Trafostanica, umiestnenie trafostanice
  • Bezpečnostné tabuľky
  • Miestny prevádzky predpis (MPP)
  • Ochranné pracovné pomôcky (OOPP)
  • Celkové zhodnotenie stavu VN a NN rozvodne
  • Termovízia – prevádzková

Servisné prehliadky v rozsahu (bez napätia):

  • Čistenie VN a NN rozvodne, telesa Transformátora (kobky VN), kontrola káblových koncoviek, vyčistenie zberníc a prívodov a káblov, základná údržba odpínačov, odpojovačov a vypínačov, kontrola poistkových držiakov a poistiek VN a NN, MPP, OOPP
  • Celkové zhodnotenie stavu VN a NN rozvodne
  • Termovízia so správou o meraní

Technická a projektová dokumentácia, stav/aktualizácia MPP, spôsob prevádzkovania, harmonogram údržby v súlade s STN/EN

NON STOP 24 hod. havarijný alebo servisný zásah pre obnovenie prevádzky TS do 4 hodín v prípade poruchy


Mám záujem o cenník

* - povinné položky