O spoločnosti


EnergoCare je starostlivosť a bezpečnosť vo Vašej energetike.

Spoločnosť EnergoCare, s.r.o. sme založili s víziou poskytovať vysoko profesionálnu a operatívnu činnosť pri prevádzkovaní a údržbe Trafostaníc, ako aj častí inštalácie na strane vysokého aj nízkeho napätia.

Cieľom je zabezpečiť užívateľský komfort pri odbere elektriny pre každého užívateľa elektrickej prípojky.

Hlavní predstavitelia a konatelia Ing.Rudolf Revez a Robert Irgel pôsobia v slovenskom energetickom svete viac ako 10 rokov. Obaja sú majiteľmi oprávnení na výkon revízií a projekciu elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a prostredia. V neposlednom rade disponujú praktickými skúsenosťami pri zariaďovaní elektrických VN/NN prípojok v malých, stredných ale aj veľkých firmách, pre trafostanice bez obsluhy ale aj s dispečerským riadením, atď. ktoré sú nevyhnutným predpokladom na stabilnú a dlhodobú spoluprácu.

Služba je zameraná na starostlivosť o bezpečnosť distribúcie elektriny na VN/NN prípojnom bode a zabezpečenie všetkých procesov v rámci prevádzkovania trafostanice. Starostlivosť je zabezpečená od prípojného bodu zriadeného pre vaše odberné miesto prevádzkovateľom regionálnej alebo miestnej distribučnej sústavy elektrickej, až po elektromerový rozvádzač (hlavnú rozvodňu) v zmysle platných noriem STN (EU) a prevádzkových predpisov príslušného prevádzkovateľa DS.