Trápi vás vyhláška 508/2009 Z. z.?

Vyhláška 508 z 9. júla 2009 ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ustanovuje technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Celé znenie vyhlášky nájdete tu

Nerozumiete tomu? Nechajte to na nás.

Ak ste majiteľom trafostanice, čítajte ďalej.

Máte svojho prevádzkovateľa?
Poznáte presné požiadavky na bezpečnosť práce?
Viete, čo musíte splniť podľa vyhlášky č. 508?
Staráte sa o pravidelnú údržbu vašej trafostanice?

Ak ste na väčšinu otázok odpovedali záporne, tak ste tu správne.
Všetko to vieme vyriešiť za vás.

Naplnenie požiadaviek zákona pre bezpečnosť práce

Naplnenie požiadaviek zákona pre bezpečnosť práce

Pravidelná údržba a čistenie trafostanice

Pravidelná údržba a čistenie trafostanice

Neviete si poradiť, nerozumiete tomu a potrebujete to mať vykonané správne?

NAPÍŠTE NÁM

Prečo sa nám môžete zveriť do rúk?

30
rokov
skúseností v odbore
547
vykonaných
kontrol ročne
115
úradných
skúšok ročne
817
revíznych
správ ročne

Máte záujem o naše služby? Potrebujete poradiť?

NAPÍŠTE NÁM